Ämne

Ämbete

Ett tillfälle för en medlem att acceptera en position eller ett ansvar i kyrkan.

Se också Lekmannaprästerskap.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.