Ämne

Patriark

Ordet patriark används på två sätt i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga:

  1. Ett ämbete med ansvar inom melkisedekska prästadömet. En patriarks kallelse är att ge speciella patriarkaliska välsignelser till kyrkans medlemmar. Patriarker verkar vanligtvis i det ämbetet under resten av livet.
  2. Ett annat ord för far. Adam var den första patriarken och han ansvarade för att välsigna sina efterkommande och hjälpa dem att leva rättfärdigt.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.