Ämne

Patriarkaliska välsignelser

Patriarkaliska välsignelser ges till värdiga medlemmar i kyrkan och innehåller personliga råd från Gud. En patriarkalisk välsignelse är avsedd att vara en vägkarta som hjälper en person genom livet. Det finns ingen bestämd ålder för när en person kan få en patriarkalisk välsignelse, men mottagarna behöver vara tillräckligt gamla för att förstå dess betydelse.

En patriarkalisk välsignelse ges av en patriark, en man som kallats av kyrkans ledare för att ge sådana välsignelser. Patriarken lägger sina händer på mottagarens huvud och säger orden han får genom gudomlig uppenbarelse. Orden i välsignelsen skrivs ner så att mottagaren kan få en skriftlig kopia som hon eller han kan studera under hela livet. Kyrkan bevarar också en kopia av välsignelsen utifall personen förlorar den.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.