Ämne

Presidentskapet för de sjuttios kvorum

Presidentskapet för de sjuttio består av sju medlemmar i det första och andra sjuttios kvorum, och har kallats av första presidentskapet och fått myndighet att presidera över de sjuttios kvorum.

De flesta presidentskap i kyrkan har tre medlemmar: en president och två rådgivare. Men i enlighet med skrifterna är alla presidenter i presidentskapet för de sjuttio — ingen av dem är rådgivare. ”Och det är enligt synen som visar de sjuttios ordning att de ska ha sju presidenter att presidera över sig, utvalda ur de sjuttios grupp. Och den sjunde av dessa presidenter skall presidera över de sex” (Läran och förbunden 107:93–94).

Följande personer utgör Presidentskapet för de sjuttio: Äldste Ronald A. Rasband, äldste L. Whitney Clayton, äldste Donald L. Hallstrom, äldste Richard J. Maynes, äldste Craig C. Christensen, äldste Ulisses Soares och äldste Lynn G. Robbins.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.