Ämne

Första presidentskapet

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga leds av 15 apostlar, som också anses vara profeter, siare och uppenbarare. Den man som varit apostel längst är president för kyrkan och genom inspiration väljer han två andra apostlar som sina rådgivare. Dessa tre bildar första presidentskapet, som är kyrkans högsta styrande organ. (Se De tolv apostlarnas kvorum för mer information om de andra tolv apostlarna, vilken är kyrkans näst högsta styrande organ.)

Medlemmarna i första presidentskapet är särskilda vittnen om Jesus Kristus, kallade att undervisa och vittna om honom i hela världen. De reser ofta och talar till och uppmuntrar stora medlemsförsamlingar och intresserade ickemedlemmar samt träffar lokala ledare.

När de inte är ute och reser rådgör medlemmarna i första presidentskapet med varandra och andra ledare i kyrkan på generalnivå om frågor som har att göra med missionsarbete, byggnation av tempel, andlig och timlig välfärd och mycket annat.

President Russell M. Nelson, president Dallin H. Oaks och president Henry B. Eyring utgör första presidentskapet.

  

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.