Ledares biografi

President Henry B. Eyring

President Henry B. Eyring inröstades och avskildes som andre rådgivare i första presidentskapet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga söndagen den 14 januari 2018. Dessförinnan verkade han som rådgivare till president Thomas S. Monson från 2008 till 2018, och till president Gordon B. Hinckley från 2007 till 2008. Han inröstades som medlem i de tolv apostlarnas kvorum den 1 april 1995. Han har verkat som generalauktoritet sedan den 3 oktober 1992.

President Eyring verkade dessförinnan som förste rådgivare i presiderande biskopsrådet från april 1985 till september 1992 och som kyrkans utbildningschef från september 1980 till april 1985 samt från september 1992 till januari 2005.

President Eyring var rektor för Ricks College i Rexburg, Idaho mellan 1971 och 1977. Han tillhörde fakulteten vid Graduate School of Business på Stanford-universitetet mellan 1962 och 1971.

Han fick en kandidatexamen i fysik vid University of Utah och en magisterexamen i företagsadministration samt en doktorsexamen i företagsadministration vid Harvard.

Han föddes i Princeton i New Jersey den 31 maj 1933 och har verkat i kyrkan som regionrepresentant, som medlem i Söndagsskolans generalkommitté och som biskop.

President Eyring är gift med Kathleen, född Johnson, och de har fyra söner och två döttrar.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.