Ledares biografi

President Dallin H. Oaks

President Dallin H. Oaks inröstades och avskildes som förste rådgivare i första presidentskapet och president för de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga söndagen den 14 januari 2018. Han inröstades som medlem i de tolv apostlarnas kvorum den 3 maj 1984.

 

Han föddes i Provo i Utah 1932. Han och hans framlidna hustru, June Dixon Oaks, fick sex barn. Hon avled den 21 juli 1998. Den 25 augusti 2000 gifte han sig med Kristen M. McMain i Salt Lake-templet.

President Oaks tog examen vid Brigham Young-universitetet (1954) och University of Chicago Law School (1957). Han arbetade som jurist och undervisade i juridik i Chicago. Han var rektor vid Brigham Young-universitetet från 1971 till 1980 och var medlem av Utahs högsta domstol från 1980 fram till 1984, då han avgick i samband med att han accepterade kallet som apostel.

Han har varit verksam i många företagsstyrelser samt utbildnings- och välgörenhetsorganisationer. Han är författare och medförfattare till många böcker och artiklar i religiösa och juridiska ämnen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.