Ämne

Religionsinstitut

http://institute.lds.org

Utbildning betonas starkt i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Förutom att erbjuda seminarieklasser för ungdomar tillhandahåller kyrkan också religionsklasser som kallas för ”institutet” för unga ensamstående vuxna mellan 18 och 30 år och gifta universitetsstuderande.

  • Heltidslärare och frivilliga undervisar eleverna i kyrkoägda institutbyggnader, i lokala möteshus eller hemma hos privatpersoner. Lektioner hålls en gång i veckan under vardagar och på kvällstid.
  • Religionsundervisningens kurser behandlar bland annat Gamla och Nya testamentet, Mormons bok, kyrkans historia, uppvaktning och äktenskap och hur man släktforskar.
  • Institutet ger också eleverna möjlighet att tillväxa genom humanitärt arbete, sociala evenemang och ledarskapsutbildning. Det är framtaget för att främja andlighet allt eftersom eleverna står inför det dagliga livets tryck, prövningar och utmaningar.
  • Institutklasserna fortsätter att växa både inom och utanför Förenta staterna. År 2005 fanns det över 200 000 elever inskrivna i religionsinstitut utanför Förenta staterna jämfört med 167 000 inom Förenta staterna.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.