Ämne

Religionsfrihet

Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som ska skydda alla människors samveten. Den låter oss tänka, uttrycka och agera efter vad vi tror. Men runt om i världen urholkas denna frihet. Kyrkor, religiösa samfund och individer möter ökat motstånd när de uttrycker sin tro i det offentliga rummet eller tjänar i samhället. Men det finns mycket gott som kyrkans medlemmar och andra kan göra för att bevara och stärka religionsfriheten.
 
 
Vad betyder religionsfrihet
Religionsfrihet är en fundamental mänsklig rättighet och finns uttryckt i t ex Europakonventionen och Förenta Staternas grundlag. Det är rätten att tänka, uttrycka och agera efter sina uppfattningar och samvete.
 
Varför behövs religionsfrihet
Religions- eller samvetsfrihet är avgörande för ett varierat samhälle. Det tillåter olika uppfattningar att blomstra. Religionsfrihet skyddar rättigheterna för alla grupper och individer, inklusive de svagaste, oavsett om dom är religiösa eller inte.
 
 
Varför religionsfrihet är viktigt för mormoner
På grund av deras lärdomar och historia har sista dagars heliga en särskild känsla för religionsfrihet. I nästan 200 år har ledare i kyrkan undervisat om vikten av religionsfrihet för alla: "Vi gör anspråk på förmånen att dyrka Gud den Allsmäktige i enlighet med vårt samvetes bjudande och erkänner alla människors rätt till samma förmån, att tillbedja hur, var eller vad de vill."
 
Religionens roll i samhället
Religionen har en viktig roll i samhället. För att kunna vara en positiv kraft måste religiösa organisationer och människor ha fysiska, sociala och juridiska möjligheter att utöva sin religion. Alla laglydiga röster måste få höras i det offentliga rummet. Vare sig religiösa eller sekulära röster bör tystas. Religion är inte bara privat dyrkan; det innefattar offentliga uttryck om sociala och moraliska frågor.
 
Vad kräver religionsfriheten av oss
Religionsfrihet är lika mycket en plikt som det är en rättighet. Religionsfrihet och hövlighet samverkar och bildar ett ömsesidigt band utifrån varje människas innevarande värdighet. Religiösa organisationer och människor är ansvariga för att uttrycka sina åsikter på ett rimligt och respektfullt sätt.
 
 
Vad vi kan göra
* Lär dig om religionsfrihet - vad det är, hur det fungerar och de hot som finns
* Utöva religionsfrihet - respektera andras religiösa uppfattningar och uppfattningar hos de utan religion. Var hövlig i dina samtal och möten, både ansikte mot ansikte och på Internet.
* Arbeta tillsammans med andra för religionsfrihetens sak - engagera dig i ditt samhälle därhelst du känner dig bekväm. Använd Internet och sociala medier för att hjälpa andra att lära sig om religionsfrihet.
 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.