Ämne

Religionsfrihet

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga känner att det är viktigt att försvara och bevara religionsfriheten världen över. Viktiga tal som ledare i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hållit för att delge kyrkans position i fråga om religionsfrihet:

 

”Truth and Tolerance [Sanning och tolerans]
Äldste Dallin H. Oaks
BYU Marriott Center
11 september 2011
Hela talet
Pressmeddelande

Preserving Religious Freedom [Bevara religionsfriheten]
Äldste Dallin H. Oaks
Chapman University School of Law
4 februari 2011
Hela talet
Pressmeddelande

”Fundamentals of Our Constitution” [Grundvalar i vår konstitution]
Äldste Dallin H. Oaks
Tabernaklet i Salt Lake City
17 september 2010
Hela talet
Pressmeddelande

”We Are All Enlisted” [Modigt skall vi kämpa]
Äldste Russell M. Nelson
Till unga vuxna i stavarna i Boston och Hingham, USA
10 juni 2010
Utdrag från talet

”The Threatened Demise of Religion in the Public Square” [Nedgången av religionens betydelse i den offentliga debatten]
Äldste Lance B. Wickman

J. Reuben Clark Law Society
11 februari 2010
Hela talet

”Religious Freedom” [Religionsfrihet]
Äldste Dallin H. Oaks
Brigham Young-universitetet-Idaho
13 oktober 2009
Hela talet
Pressmeddelande

 

Hans eminens kardinal Francis George från den katolska kyrkan tog också upp religionsfriheten under ett tal vid Brigham Young-universitetet:

Catholics and Latter-day Saints: Partners in the Defense of Religious Freedom [Katoliker och sista dagars heliga: Förenade i att försvara religiös frihet]
Kardinal Francis George
Brigham Young-universitetet
23 februari 2010
Hela talet (pdf-fil)
Pressmeddelande

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.