Ämne

Månggifte

Grupper och personer som utövar månggifte i och omkring Utah skapar ofta förvirring för ovetande utomstående och besökande nyhetsmedia. Polygamister och polygamistiska organisationer i västra delarna av Förenta staterna och Kanada har inget samröre av något slag med Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, trots att begreppet ”mormon” — som i allmänt tal betecknar de sista dagars heliga — ibland på ett vilseledande sätt används för att beskriva dem.

President Gordon B. Hinckley sade följande om månggifte under en kyrkans generalkonferens i oktober 1998: ”Jag vill med bestämdhet framhålla att denna kyrka inte på något sätt har samröre med dem som praktiserar månggifte. De är inte medlemmar i denna kyrka. Större delen av dem har aldrig varit medlemmar. De gör sig skyldiga till överträdelse av den lag som styr samhället. De vet att de överträder lagen. De är underkastade dess straff. Kyrkan har naturligtvis inte någon som helst behörighet att utöva rättsskipning i denna fråga.

Om några av våra medlemmar befinns skyldiga till att praktisera månggifte blir de uteslutna, det allvarligaste straff som kyrkan kan utmäta. De som ägnar sig åt sådant överträder inte bara den världsliga lagen utan också lagen i denna kyrka. En av trosartiklarna är bindande för oss. Den säger: ’Vi tror på att underordna oss kungar, presidenter, styresmän och överhetspersoner samt att lyda, ära och upprätthålla lagen’ (Trosartiklarna 1:12).”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.