Ämne

Bibeln

Bibeln är en av de grundläggande skrifterna som används i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Den används tillsammans med andra skrifter, bland annat Mormons bok.

Se också:

Vördnad för Bibeln

Från 1611 till 2011 har bibeln King James Version varit till välsignelse

”Bibelns underverk”, konferenstal av äldste M. Russell Ballard i april 2007

”Heliga skrifters vittnesbörd”, konferenstal av äldste Russell M. Nelson i oktober 2007

Mormons’ Knowledge of Bible, Christianity Evident (Mormonernas kunskap om Bibeln visar att de är kristna) av Pew Research Center (engelska)

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.