Pressmeddelande

Från 1611 till 2011 har bibeln King James Version varit till välsignelse

4 maj 2011 — Salt Lake City — Pressmeddelande

Bibeln King James Version, som firar 400-årsjubileum idag, är den officiella engelska bibeln som används av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Kyrkan har under många år vidtagit flera åtgärder för att förbättra den här versionen av bibeln, bland annat genom ett omfattande projekt som slutfördes 1979, då bibeln kompletterades med studiehjälpmedel och andra resurser som är speciellt relaterade till kyrkan.

King James Version har fått sitt namn av den engelska kungen som befallde att en ny översättning skulle genomföras på grund av problem med tidigare översättningar.

Från 1604 till 1611 gjorde 50 lärda män en noggrann översättning av det heliga ordet från de ursprungliga grekiska och hebreiska texterna.

Liksom andra kristna samfund tror Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att Bibeln är Guds ord, och medlemmarna uppmuntras att studera den och följa dess lärdomar.

I ett tal under generalkonferensen i april 2007 med titeln ”Bibelns underverk” sade äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarna kvorum:

”Det är ingen tillfällighet eller någon slump att vi har Bibeln idag. Rättfärdiga personer manades av Anden att skriva ner både de heliga ting som de såg och de inspirerade ord som de hörde och talade. Andra hängivna personer manades att skydda och bevara dessa uppteckningar. Män som John Wycliffe, den modige William Tyndale och Johannes Gutenberg manades trots kraftigt motstånd att översätta Bibeln till ett språk som människor kunde förstå och att publicera det i böcker som människor kunde läsa. Jag tror också att kung Jakobs lärda män fick andliga maningar i sitt översättningsarbete.”

Sista dagars heliga tror inte att Bibeln var Guds sista uppenbarelse till mänskligheten utan att levande profeter fortsätter att få gudomlig uppenbarelse idag. Kyrkan använder Bibeln tillsammans med andra skrifter — Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan — som förtydligar och stöder lärdomarna i Bibeln.

Kyrkans medlemmar studerar alla dessa skrifter via ett roterande schema under söndagsmötena. Hälften av den tiden används till att studera Bibeln. Faktum är att en studie från 2010 som genomfördes av Pew Research Center visar att mormoner är de som vet mest om Bibeln av alla religiösa grupper.

Eftersom kyrkan använder andra skrifter förutom Bibeln menar vissa att sista dagars heliga inte är kristna. På detta svarar äldste Ballard:

”Till alla som hyser denna missuppfattning säger vi att vi tror på Herren Jesus Kristus som vår Frälsare och vår frälsnings upphovsman, och att vi tror på, vördar och älskar Bibeln. Ja, vi har ytterligare heliga skrifter, däribland Mormons bok, men de stöder Bibeln, de ersätter den inte.”

Kyrkan använder flera versioner av Bibeln på 89 olika språk. Kyrkan trycker och distribuerar över 500 000 biblar varje år på både engelska och spanska. Bibeln och de andra skrifterna som kyrkan använder finns på LDS.org och får åtta miljoner webb-besök per månad. Sedan 1997 har kyrkan gett bort 3,3 miljoner gratisexemplar av Bibeln via utdelningskort och teve-erbjudanden.

Sedan 1979 har kyrkan använt sin egen utgåva av King James Version som innehåller kapitelrubriker, fotnoter och korshänvisningar till de andra skrifterna. Denna version har också ett ämnesregister, en bibelordbok och kartor som gör det lättare för kyrkans medlemmar att studera Bibeln.

Fred E. Woods, lärare vid Brigham Young-universitetet, säger att kyrkans utgåva av King James Version var resultatet av att rätt talang och rätt teknologi sammanfördes.

”Det slutliga målet för det här projektet var att ge sista dagars heliga redskap för att lära känna Bibeln bättre”, säger Woods. ”För mig råder det ingen tvekan om att Herrens hand var med det här inspirerade projektet.”

”Det finns definitivt vissa svårigheter när det gäller texten i King James Version”, säger Strathearn. ”Men det kan vara bra att vara tvungen att läsa texten noggrant på grund av språket.”

Liksom andra runtom i världen under de senaste 400 åren har sista dagars heliga sannerligen upptäckt förmånerna med att studera King James Version, sade äldste Ballard.

”Ärliga, flitiga studier i Bibeln gör oss verkligen bättre och bättre, och vi måste alltid komma ihåg de otaliga martyrer som var medvetna om dess kraft och som gav sitt liv för att vi i dess ord skulle kunna finna vägen till evig lycka och frid i vår himmelske Faders rike.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.