Ämne

Hjälpföreningen

Hjälpföreningen är till för kvinnor 18 år och äldre och dess syfte är att se till timliga och andliga behov bland kyrkans alla kvinnor och andra behövande. Hjälpföreningen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är en av de största kvinnoorganisationerna i världen.

Se också:

Kvinnorna i kyrkan

Hjälpföreningens presidentskap

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.