Ämne

Hjälpföreningens presidentskap

Hjälpföreningens generalpresidentskap verkar under ledning av kyrkans första presidentskap. Syster Jean B. Bingham är Hjälpföreningens nuvarande president. Hennes rådgivare är syster Sharon Eubank och syster Reyna I. Aburto. De har verkat sedan i april 2017.

  

Inom kyrkans organisation har kvinnor möjlighet att vara ledare, predika under gudstjänster och leda församlingen i bön. De tar aktivt del i kyrkans välfärdsprogram genom att undervisa om självständighetens principer och hjälpa till med att lösa individers tillfälliga och långsiktiga behov. Det finns också ett omfattande besökslärarprogram där kyrkans kvinnor regelbundet träffar varandra i hemmet för att ge stöd och uppmuntran. Joseph Smith sade till systrarna att Hjälpföreningens ändamål var att ”hjälpa de fattiga, de utblottade, änkan och den föräldralöse samt att ägna sig åt allt som är behjärtansvärt”.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.