Ämne

Besökslärare

”Besökslärare verkar å Frälsarens vägnar. Våra händer är hans händer, vår kärlek är hans kärlek och vårt tjänande är hans tjänande. Bra besökslärare känner systrarna de besöker. De älskar dem, tjänar dem och hjälper dem lära sig evangeliet … De inriktar sig på att stärka hem och liv. Det finns ingen större förmån än att vaka över och stärka en annan person” sade Hjälpföreningens generalpresident Julie B. Beck.

Förutom den andliga aspekten av deras uppdrag hjälper besökslärare också till med de timliga behoven som kvinnan och hennes familj har. Besökslärare kan till exempel ge familjen mat efter barnafödande eller hjälpa till med att städa huset om kvinnan är sjuk.

De flesta kvinnorna i kyrkan får tillfälle att verka som besökslärare. Besökslärarprogrammet samordnas av Hjälpföreningen, en organisation för kvinnor i varje sista dagars helig församling.

Besöksundervisningen får hjälp av hemlärarnas program med att ta hand om sista dagars heligas behov. Hemlärare är två män som fått i uppdrag att besöka alla som bor i ett hem.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.