Ämne

Hemlärare

En hemlärare är en man som fått i uppdrag att ta hand om och hjälpa andra medlemmar i sin sista dagars helig församling eller gren. Två hemlärare tilldelas varje person eller familj i församlingen och dessa två prästadömsbärare besöker sina tilldelade personer eller familjer varje månad för att hjälpa och stödja dem i deras strävan att leva efter principerna som Jesus Kristus undervisade om.

Under sådana regelbundna besök ger hemläraren också ett andligt budskap som anpassas efter personens eller familjens behov och frågor. Hemlärare ser också till att medlemmarnas timliga behov möts.

”Hemundervisningen är inte bara ett program bland många andra. Det är prästadömets sätt att vaka över de heliga och utföra kyrkans uppdrag. Hemundervisning är inte bara en uppgift. Det är en helig kallelse”, sade Ezra Taft Benson, dåvarande president för kyrkan.

Hemundervisningen får hjälp av besökslärarnas program med att ta hand om sista dagars heligas behov. Besökslärarna är två kvinnor som fått i uppdrag att besöka en annan kvinna i deras församling.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.