Ämne

Kvinnorna i kyrkan

Kvinnan har en central roll i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Kvinnan ordineras inte till prästadömet i kyrkan och utför därför inte förrättningar som att välsigna sakramentets (nattvardens) emblem eller dopet, men de verkar i ledarpositioner och som missionärer och lärare, och undervisar rutinmässigt från talarstolen och leder församlingen i bön under gudstjänster.

Mödraskapet och fostrandet av barn högaktas i kyrkan och många kvinnor som gör detta till sin främsta prioritet uppnår också senare framgång inom affärsvärlden, akademi, sjukvård och andra områden.

Huvudorganisationen för kvinnor i kyrkan är Hjälpföreningen, som grundades 1842 och är en av de största kvinnoföreningarna i världen. 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.