Ämne

Kvinnorna i kyrkan

Kvinnan har en central roll i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Kvinnan ordineras inte till prästadömet i kyrkan och utför därför inte förrättningar som att välsigna sakramentets (nattvardens) emblem eller dopet, men de verkar i ledarpositioner och som missionärer och lärare, och undervisar rutinmässigt från talarstolen och leder församlingen i bön under gudstjänster.

Mödraskapet och fostrandet av barn högaktas i kyrkan och många mormonkvinnor som gör detta till sin främsta prioritet uppnår också senare framgång inom affärsvärlden, akademi, sjukvård och andra områden.

Hjälpföreningen

Huvudorganisationen för kvinnor i kyrkan är Hjälpföreningen, som grundades 1842. Organisationen har i dag över 5,5 miljoner kvinnliga medlemmar 18 år och äldre i fler än 170 länder.

Varje söndag håller Hjälpföreningen ett möte på en timme för kvinnor som en del av söndagens vanliga möten. Under mötet får kvinnorna religiös undervisning och hjälp till att undervisa sina familjer om Jesu Kristi evangelium i hemmet.

Hjälpföreningens medlemmar hjälper också de behövande genom att tillhandahålla måltider, kläder och andra förnödenheter. Dessutom deltar kvinnor i läs- och skrivkunnighetsprogram för att hjälpa andra att lära sig läsa och skriva.

Hjälpföreningen har ett unikt program som kallas för ”besökslärarverksamhet” som skapar ett stödjande nätverk för kyrkans kvinnor. Varje kvinna tilldelas två andra kvinnor som besöker henne i hemmet varje månad och ger henne ett religiöst budskap och hjälper henne vid behov.

Kvinnor ges andra möjligheter att träffas utöver söndagens möten för att delta i aktiviteter som bokklubbar, kurser i föräldraskap och hemmets skötsel, tjänandeprojekt och sociala evenemang.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.