Ämne

Konferens

Ett möte som hålls regelbundet för att sköta kyrkans ärenden, bekräfta tillsättningen av ämbetsmän och för att undervisa och uppmuntra kyrkans medlemmar. Konferenser kan hållas på församlings-, stavs-, regions- och global nivå. Kyrkan håller två generalkonferenser på global nivå varje år i april och oktober. De är till för alla medlemmar i kyrkan och leds av kyrkans första presidentskap.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.