Ämne

Generalkonferens

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga världen över samlas två gånger om året till något de kallar ”generalkonferens”. Dessa hålls utöver de vanliga gudstjänsterna varje söndag.

Generalkonferenserna hålls i april och oktober varje år och består av fem tvåtimmars möten under två dagar. Mötena i april kallas för årlig generalkonferens och de i oktober för halvårskonferens.

Sessionerna på lördag morgon, lördag eftermiddag, söndag morgon och söndag eftermiddag är öppna för alla, medan en session på lördag kväll varje april är för sista dagars heliga män och unga män som bär prästadömet, och en session på lördag kväll varje oktober är för kvinnor, unga kvinnor och flickor som är åtta år och äldre.

Sista dagars heliga reser från hela världen för att delta i generalkonferenserna, vilka hålls i det
21 000 platser stora konferenscentret i Salt Lake City i Utah. Kostnadsfria biljetter utfärdas för varje session och det finns en standby-kö för de som inte har biljett. Andra byggnader på det närliggande Temple Square tar emot dem som inte får plats i konferenscentret.

Eftersom de flesta av kyrkans 14 miljoner inte kan delta i generalkonferensen personligen sänds mötena via satellit till över 7 400 av kyrkans byggnader i 102 länder. Medlemmar kan också titta på konferensen på tv via stationen KSL i Salt Lake City eller BYU-TV. Dessutom sänder kyrkan mötena i direktsändning på webbplatsen LDS.org och på Mormon Channel.

Under konferensen talar kyrkans ledare om olika andliga ämnen. De talar till sista dagars heliga men också till regeringar, representanter för trossamfund och samhället och andra konferensgäster. Talarna består av kyrkans högsta ledare och hans rådgivare i första presidentskapet, kyrkans styrande organ. Tal hålls också av medlemmarna i de tolv apostlarnas kvorum och andra ledare.

Generalkonferensens tal varierar mellan 5 till 20 minuter i längd. Ämnena är inte tilldelade utan varje talare väljer själv vad han eller hon ska tala om. Talen handlar ofta om grundläggande principer i evangeliet eller om betydande dagshändelser och talarna uppmuntrar individer och familjer att följa Jesus Kristus.

Efter konferensen publiceras talen på webbplatsen LDS.org och de trycks i kyrkans tidskrifter Ensign och Liahona så att medlemmar kan läsa och studera dem.

Tabernakelkören och organister, andra kyrkokörer och församlingen står för musiken under konferenssessionerna. Musiken betonar teman från evangeliet.

Kyrkans ledare har hållit generalkonferenser sedan kyrkan organiserades 1830 av Joseph Smith. Enligt historikern Glen M. Leonard ”närvarade omkring 30 döpta medlemmar vid den första konferensen, samt andra som var intresserade av kyrkan”.

I dag simultantolkas konferensen till 92 språk, alltifrån albanska till yap, som en service för det stora och ständigt växande antalet internationellt medlemmar. Amerikanskt teckenspråk och bildtexter tillhandahålls också.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.