Ämne

Högråd

En grupp bestående av tolv män som kallas för att tillse kyrkans arbete i en stav. Högrådsmedlemmarna arbetar under stavspresidentens ledning och hjälper till med att utbilda och leda stavsarbetare och stavsprogram. Högrådet samlas också som ett disciplinärt råd när en allvarlig synd kan påverka en persons medlemskap i kyrkan.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.