Ämne

Högtidlig församling

Högtidliga församlingar är speciella möten som hålls i olika heliga syften. De sista dagars heliga behöver ta med sig en större känsla av andlighet till dessa möten. Sådana församlingar har hållits då en ny president för kyrkan har inröstats, vid invigningen av ett tempel eller en annan viktig byggnad (som konferenscentret), när nya skrifter har kanoniserats, då prästadömsledare har undervisats och vid andra sammankomster.

”Högtidlig församling” är ett uttryck ur den hebreiska bibeln som beskriver viktiga samlingar som skedde under påsken och lövhyddohögtiden. Det första templet i Jerusalem invigdes under en högtidlig församling. Uttrycket har därför sedan forntiden en koppling till invigningen av tempel.

Läran och förbunden, en samling heliga uppenbarelser för kyrkan, innehåller flera omnämnanden av tillfällen då Gud bad de sista dagars heliga att ”kalla samman era högtidliga församlingar” (L&F 133:6). Invigningen av Kirtlands tempel den 27 mars 1836 var ett sådant tillfälle. Många bevittnade ett flöde av andliga manifestationer vid denna tidpunkt. Denna tempelinvigning utgjorde en milstolpe och satte ett mönster för senare högtidliga församlingar.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.