Ämne

Missionärsskolor

Varje vecka lämnar över 500 unga män och kvinnor mellan 18 och 25 år i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga sina familjer, vänner, skolor och karriärer för att resa till en av 15 missionärsskolor som finns runt om i världen.

Innan de åker till en missionärsskola får missionärerna ett brev med sitt uppdrag från kyrkans president i Salt Lake City där det står vart de kommer att verka under två år (för unga män) eller 18 månader (för unga kvinnor).

Omkring 80 procent av missionärerna utbildas vid kyrkans största missionärsskola i Provo i Utah. Där finns det omkring 2 700 missionärer åt gången eller 24 000 årligen.

På missionärsskolan får missionärerna religiös undervisning och språkutbildning och lär sig olika undervisningsmetoder. De utvecklar också en respekt och kulturell förståelse för området och landet de kommer att verka i innan de reser till sin slutdestination, som är ett av över 120 länder. Utbildningen varar från tre veckor till tre månader, beroende på språkbehov.

Se också Missionärsprogram

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.