Ämne

Område

Administrationen av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga underlättas av att världen har indelats i geografiska områden. I Förenta staterna och Kanada sköts varje område av en medlem i presidentskapet för de sjuttios kvorum som arbetar utifrån Salt Lake City i Utah. Andra områden sköts av en områdespresident och hans två rådgivare, som vanligtvis är medlemmar i de sjuttios kvorum och bor i sitt tilldelade område.

Under ledning av första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum skänker områdespresidenter andlig och administrativ ledning till kyrkans ledare och medlemmar i respektive område.

I dagsläget finns det 26 områden:

 • Utah Nord
 • Utah Salt Lake City
 • Utah Syd
 • Idaho
 • Nordamerika Väst
 • Nordamerika Nordväst
 • Nordamerika Sydväst
 • Nordamerika Sydöst
 • Nordamerika Nordöst
 • Centrala Nordamerika
 • Mexiko
 • Centralamerika
 • Karibien
 • Sydamerika Nordväst
 • Sydamerika Syd
 • Brasilien
 • Chile
 • Europa
 • Europa Öst
 • Asien
 • Asien Nord
 • Mellanöstern/Afrika Nord
 • Afrika Väst
 • Afrika Sydöst
 • Filippinerna
 • Stillahavsområdet

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.