Ämne

Trosåskådning: Varför och hur är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga annorlunda?

Representanter för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga får ofta frågan om kyrkan blir allt mer ”integrerad” i samhället.

Om man med ”integrerad” menar att kyrkans medlemmar allt oftare ses som ett tillskott till och en relevant och viktig del av samhället — särskilt i Förenta staterna, där det idag finns omkring sex miljoner medlemmar — så är naturligtvis svaret ”ja”. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som bildades 1830 i staten New York med endast sex medlemmar, är idag den fjärde största kyrkan i Förenta staterna enligt oberoende undersökningar.

Det är därför naturligt att dess medlemmar finns bland alla samhällsskikt — affärsvärlden och jordbruket, utbildningen och vetenskapen, politiska partier och regeringar, underhållningsbranschen och nyhetsmedia. Faktum är att det är troligare att människor är mer bekanta med enskilda sista dagars heliga som vänner, grannar eller arbetskamrater än kyrkan som helhet eller dess lärdomar. Detta gäller också många andra nationer utanför Förenta staterna.

Om man med ”integrerad” menar att kyrkan förlorar det särskiljande dragen i dess tro som ligger i hjärtat av dess budskap — är svaret ett annat. Kyrkans ledare respekterar att människor i andra samfund har andra åsikter, men vill tydligt markera de lärdomar som är utmärkande för sista dagars heligas grundläggande tro.

Här följer några av de viktigaste skillnaderna i tro och förfaringssätt mellan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och andra kristna kyrkor.

Återställelsen

Eftersom sista dagars heliga tror att gudomlig myndighet försvann från jorden i och med de forntida apostlarnas död, var det nödvändigt att denna myndighet återställdes. Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror att återställelsen inleddes i början på 1800-talet genom uppenbarelser till den unge Joseph Smith.

Gudomen

En av de viktigaste skillnaderna mot andra kristna kyrkor är de som har att göra med Guds, Jesu Kristi och den Helige Andens natur. Tillsammans bildar de det som många kyrkor kallar treenigheten och som sista dagars heliga kallar gudomen.

Nutida profeter, fortsatt uppenbarelse och nya skrifter

Sista dagars heliga tror att Gud fortfarande talar till människan, att han har kallat nya apostlar och profeter och att uppenbarelse flödar idag på samma sätt som i forna dagar. Dessutom har många av dessa uppenbarelser samlats till nya skriftböcker. Dessa omfattar Mormons bok: Ännu ett Jesu Kristi testamente; Läran och förbunden, en samling uppenbarelser till Joseph Smith och efterföljande presidenter för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga samt Den kostbara pärlan, med skrifter av Mose och Abraham och nutida skrivelser av Joseph Smith.

Frälsningsplanen

Sista dagars heligas tro omfattar det som sista dagars heliga kallar ”frälsningsplanen”. Ämnet täcker mänsklighetens förjordiska tillvaro, varför Gud skapade världen, syftet med vårt liv här och vad det innebär, samt vad som väntar oss i nästa liv.

Templet och dess syfte

Det främsta syftet med tempeltjänst är att ”besegla”, eller förena, familjer, i tron på att dessa relationer fortsätter bortom döden. Samma tempelceremonier kan utföras för dem som har gått bort. Ingen annan kristen kyrka har något som motsvarar denna tempeltjänst.

Missionärsprogram

Skillnaden här ligger i förfaringssätt snarare än i troslära, eftersom många kristna kyrkor sänder ut missionärer för att predika evangeliet. Men kyrkans missionärsprogram är unikt och lätt igenkännbart på grund av det stora antalet missionärer och det stora område de skickas ut till, på grund av längden och variationen på deras arbete, på grund av deras utseende och att de predikar om ett återställt evangelium.

Lekmannaprästerskap

Jesu Kristi kyrka har inga heltidsanställda yrkespräster på församlingsnivå. Även på kyrkans högsta ledarskapsnivå avstår ledare som kallats som heltidsapostlar från sina mer lönsamma arbeten för att under resten av sin livstid verka som ”särskilda vittnen om Jesus Kristus” och tillse kyrkan världen över.

Hälsa

Sista dagars heliga är inte det enda religiösa samfundet som avstår från alkohol. Men av sista dagars heliga förväntas det att de fullständigt avstår från alkohol, samt tobak, te och kaffe.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.