Pressmeddelande

Förnya er hängivenhet mot Kristus under denna tid då världen är i uppror, uppmanar president Nelson på generalkonferensen

Sex nya tempel tillkännagivna, ledare fördömer rasism och uppmanar till hövlighet i det offentliga livet

Välkomna framtiden med tro och frodas andligen trots oroliga tider. Dessa var några av huvudpunkterna i budskapen som gavs av president Russell M. Nelson, den globala ledaren för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, under kyrkans 190:e halvårskonferens (3–4 oktober 2020).

President Nelson uttryckte sin glädje över tillfället och möjligheten att samlas virtuellt för den världsomspännande konferensen, men förmedlade också sin sorg över alla som påverkats av covid-19-pandemin, naturkatastrofer och andra svårigheter.

Men trots att världen är i uppror sa han att Herren vill vi ”ser framåt med glädjefull förväntan”.

”Utmaningen för er och mig är att se till att var och en av oss uppnår sin gudomliga potential.

I dag hör vi ofta talas om ’det nya normala’. Om ni verkligen vill ta till er ’det nya normala’ uppmanar jag er att i allt större grad vända era hjärtan, sinnen och själar till vår himmelske Fader och hans Son Jesus Kristus.

Låt det bli ert ’nya normala’.”

 

Flera talare vid det världsomspännande evenemanget för sista dagars heliga uppmanade till hövlig offentlig debatt och till att rasistiska inställningar helt ska överges. I inledningsbönen vid lördagens förmiddagsmöte bad äldste Patrick Kearon, seniorpresident för de sjuttios kvorum, om gudomliga välsignelser till dem som känner sig marginaliserade. Han sa: ”Vi vädjar om att läkedom, frid och tröst ska fylla dem” och sa sedan att ”vi längtar efter att återfå barmhärtighet, värdighet och hövlighet i det offentliga livet.”

Kyrkans ledare talade om nya användningar av tekniken för att sprida evangeliet som visat sig vara effektiva. President Russell M. Nelson sa i sina inledande ord vid generalkonferensen: ”Herrens verk [går] stadigt framåt. Mitt i social distansering, ansiktsmasker och Zoom-möten har vi lärt oss att göra en del saker annorlunda, och vissa saker ännu effektivare. Ovanliga tider kan föra med sig ovanliga belöningar. Våra missionärer och missionsledare har varit uppfinningsrika, motståndskraftiga och i sanning enastående. De flesta av missionärerna har varit tvungna att hitta nya, kreativa sätt att utföra sitt arbete på, men många missioner har rapporterat att de undervisat mer än tidigare.”

Planer tillkännagavs för att bygga tempel på sex platser: Tarawa, Kiribati; Port Vila, Vanuatu; Lindon, Utah, USA; Guatemala City storstadsområde, Guatemala; östra São Paulo, Brasilien och Santa Cruz, Bolivia. Sedan president Nelson blev kyrkans president 2018 har han tillkännagett uppförandet av 49 nya tempel. Jesu Kristi kyrka har nu 230 tempel som antingen tillkännagivits, byggs eller är i verksamhet.

President Henry B. Eyring i första presidentskapet tillkännagav att en ny generalauktoritetssjuttio, äldste Dean M. Davies, en ny medlem i presiderande biskopsrådet, biskop L. Todd Budge samt fyra nya områdessjuttio har kallats. Han nämnde också att biskop Dean M. Davies har avlösts som medlem i presiderande biskopsrådet, samt att tre generalauktoritetssjuttio och 47 områdessjuttio har avlösts. Äldste Brent H. Nielson ersätter äldste L. Whitney Clayton (som getts emeritusstatus) som medlem i de sjuttios presidentskap.

Under kvinnornas möte talade syster Sharon Eubank, första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap, om kvinnors makt att ”undanröja fördomar och bygga enighet”, och uppmanade kvinnor att ”se till att vara en del av en gemensam kraft som gör världen bättre”.

”Kvinnorna i den här kyrkan har en obegränsad potential att förändra samhället”, sa hon. Enligt syster Eubank sker ”den förändring vi vill ha i oss själva och i de grupper vi tillhör inte … så mycket genom aktivism som genom att vi aktivt varje dag försöker förstå varandra”. Kvinnor kan arbeta för att se till att vara i synk med andra, där enskilda handlar för det allmänna bästa och alla anpassar sig ”efter de andras behov och förmågor”. De kan begagna sig av Herrens kraft när de visar andra samma barmhärtighet de själva vill bemötas med.

Konferensen bestod av sammanlagt fem möten under helgen som sändes från teatern i konferenscentret i Salt Lake City i Utah, USA. Med hjälp av satellit-, radio-, tv- och internetutsändningar samt tryckta publikationer nådde talarna en global åhörarskara på uppskattningsvis flera miljoner.

Sista dagars heliga missionärer kom till Europa för första gången 1837. Det finns nu mer än en halv miljon medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga på den europeiska kontinenten.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.