Pressmeddelande

Tankar från konferensen

Veckan efter generalkonferensen är man full av tankar och känslor. Vad hade ledarna från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att säga till mig? Nedan följer två svar på denna fråga:

Syster Sharon Eubank, lördagkvällens möte

           

Redan innan syster Sharon Eubank i april 2017 kallades som första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap, hade jag med beundran och stort intresse följt hennes arbete som ansvarig för LDS Charities, Kyrkans humanitära avdelning. Syster Eubank har sedan 1998 varit anställd av Kyrkans Välfärdsavdelning och även på plats i olika världsdelar varit aktivt engagerad i diverse humanitära projekt.

Talet hon höll lördagen den 3 oktober fokuserade omkring den kraft vi som kvinnor har att arbeta bort fördomar och bygga enighet. Syster Eubank inbjöd oss alla att som förbundskvinnor vara en del av en gemensam kraft till att förändra världen till det bättre. Hon fortsatte talet med att påpeka att en upplevelse av enighet, trots olikheter, först och främst kommer genom att vi känner barmhärtighet, inte dömer varandra samt undviker att vara ”vassa i bettet”. När vi tjänar tillsammans i harmoni, där ingen är förmer än någon annan och där vi anpassar oss till varandras behov och förmågor och visar samma barmhärtighet till andra som vi själva söker, så kan vi åtnjuta kraft från Herren.

Syster Sharon Eubank är en kvinna som jag sedan länge ser som ett stort exempel för sant Kristuslikt tjänande, lokalt och globalt. Hon talar med kraft, hon vågar ta plats, hon bjuder på sig själv och inte sällan delger hon egna erfarenheter från sitt liv av tjänande. Hon utstrålar en härlig kombination av intelligens och andlighet och genom sina tal, så blir man dessutom påmind om att vi alla måste leva i tro, hopp, kärlek, omvändelse, ödmjukhet och aktivt sträva framåt, för att kunna känna frid i detta liv samt erhålla Evigt Liv i det tillkommande.

Syster Eubanks budskap denna gång kan väl enklast sammanfattas med:

”Förändring kommer inte så mycket från aktivism, utan mer från att dagligen aktivt försöka att förstå varandra!”

Lena Jarlhede Svensson

Äldste Jeffrey Holland, söndagens eftermiddagsmöte

             

Jag tyckte om hans direkthet och hans delvis humoristiska liknelser ur skrifterna och det verkliga livet om prövningar. Han pratade om våra nuvarande problem som Covid-19 och annat som vi har att handskas med. Han påminner oss om vårt jordeliv och vad som är poängen egentligen med våra kristna liv: ”Vi måste förstå att han som inte sover eller slumrar bryr sig om sina barns lycka och slutliga upphöjelse och allt annat”.

Frågan man kan ställa sig med denna kunskap om Guds empati är dock ”Borde inte hans kärlek och barmhärtighet kunna dela vårt eget röda hav så att vi kan passera genom våra prövningar torrskodda?”

Svaret på sådana frågor är JA, Gud kan utföra omedelbara mirakel...

Han leder varje tideräkning för oss enskilt, dvs han har verkligen koll på oss, men ändå tar han inte bort våra påfrestningar och prövningar.

Poängen av våra kristna liv är att tro innebär att lita på Gud i goda och i dåliga tider, även om det betyder visst lidande innan vi kan se hans arm uppenbaras för oss. Det kan vara svårt i vår moderna värld, då många har börjat tro att det mest önskvärda i livet är att undvika allt lidande, att ingen någonsin ska behöva våndas över något.

”Men den tron kommer aldrig att leda till ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet” förklarar Äldste Holland. Våra liv kan inte vara på en gång fyllt av tro, fritt från påfrestningar.

Äldste Holland säger att det fungerar helt enkelt inte att aningslöst glida igenom livet och säga medan vi smuttar på ännu ett glas lemonad ”Herren, ge mig alla dina bästa egenskaper, men se till att inte ge mig sorg eller smärta eller motstånd. Snälla låt ingen ogilla mig eller förråda mig och mest av allt låt mig aldrig känna mig övergiven av dig eller av dem som älskar mig. Faktiskt Herren, se till att hålla mig ifrån alla de erfarenheter som gjorde dig gudomlig. Men när alla andras gropiga slädfärd är över, låt mig få komma och vara med dig där. Jag kan skryta över hur lika vår styrka och vår karaktär är medan jag flyter fram på mitt bekväma kristendomsmoln.”

Äldste Holland säger att kristendomen är trösterik men sällan bekväm. Vägen till lycka och helighet här och härefter är en lång och ibland stenig sådan, det tar tid och beslutsamhet att vandra den. Men - belöningen är så klart oerhört stor.

Thorsten Ludwig

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.