Ämne

Rådgivare

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas organisation leds huvudsakligen av presidentskap. Från första presidentskapet, kyrkans högsta styrande organ, till lokala enheter utgörs alla dessa presidentskap av en president och två rådgivare. Ett undantag till detta finns i lokala församlingar där lekmannaledaren kallas för biskop. De två männen som hjälper honom kallas fortfarande för rådgivare.

Oavsett ledarskapsnivån är rådgivarnas ansvar att hjälpa och stödja presidenten eller biskopen. Rådgivarna utför olika andliga och administrativa ansvar som de får från presidenten eller biskopen och tar över när presidenten eller biskopen inte är där. Dessa rådgivare kan vara män eller kvinnor i olika åldrar beroende på vilken organisation det gäller. Rådgivarna i ett stavspresidentskap är till exempel vuxna män, medan rådgivarna i ett kvorum för diakoner är pojkar mellan 12 och 13 år. På samma sätt är rådgivarna i Hjälpföreningens presidentskap vuxna kvinnor, medan rådgivarna i Unga kvinnors klasser är tonårsflickor mellan 12 och 18 år.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.