Pressmeddelande

Trofasta mormoner gör sig redo för en världsomfattande konferens

Två gånger om året samlas medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och deras vänner för att lyssna på budskap till inspiration och vägledning av generalauktoriteter och generalämbetsmän under kyrkans generalkonferens.

Konferensens sex möten direktsänds från konferenscentret i Salt Lake City i Utah, USA. Det första, kvinnornas allmänna möte, sänds lördagen den 24 september 2016. Återstående möten äger rum påföljande vecka, den 1 och 2 oktober.

Konferenscentret rymmer 21 000 personer för varje möte. Miljontals fler runtom i världen tittar på eller lyssnar till utsändningen. I Europa finns över en halv miljon medlemmar och 1 450 församlingar av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Kyrkans översättare i området Europa tolkar mötena till 19 språk.

Konferensen sänds via satellit till mormonernas lokala kyrkor runt om i världen och streamas dessutom live på LDS.org.

Kyrkan håller generalkonferenser varje vår och höst. Mötena på våren kallas årliga konferenser och de som hålls på hösten kallas halvårskonferenser. Den första generalkonferensen hölls 1830 när kyrkan grundades.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.