Pressmeddelande

Apostel talar om religionsförföljelse och påtvingad migration vid Windsor-konferens

En tragisk men ”i hög grad osynlig del av krig och konflikter” och resulterande flyktingkris är det sexuella våld som drabbar kvinnor, sa äldste Jeffrey R. Holland, apostel i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Äldste Holland talade till församlade filantroper, forskare och religiösa och politiska ledare den 11 september, vid en konferens anordnad av stiftelsen AMAR på Windsor slott i Storbritannien med titeln “Religionsförföljelse: Drivkraften bakom påtvingad migration.”

 

”Här finns utomordentlig visdom”, sa baronessan Emma Nicholson, ordförande i och grundare av stiftelsen AMAR och medlem av brittiska överhuset. ”Det här underbara, fridfulla slottet är förstås en helt annan värld än den som nu upplevs av många miljoner människor i hela Mellanöstern. Under de närmaste dagarna är det ytterst viktigt att vi ser på grundorsakerna till århundraden gamla fientligheter. Varför har religionsförföljelse blivit den främsta drivkraften bakom påtvingad migration och hur hindrar vi dessa skändligheter från att inträffa i framtiden?” 

Äldste Holland berömde baronessan Nicholson för hennes organisations initiativ för religiös tolerans och arbete för att angripa problemet med sexuellt våld i konflikter.

 

”Vi tycks globalt kunna acceptera och tolerera att minst 60 miljoner av våra medmänniskor är flyktingar. Men det får vi inte tolerera, det är fel på alla sätt”, sa baronessan Nicholson. ”Den bistra verkligheten är att den underliggande orsaken till allt detta är religionsförföljelse.”

Eftersom religiös tro besvarar människans grundläggande frågor, sa äldste Holland i sitt tal, ”är religiös frihet en mänsklig rättighet. En människa måste tillåtas finna mening i och för sitt liv.” Men det här är rättigheter som många som drabbas av krig och påtvingad migration inte åtnjuter.

Äldste Holland förklarade att friheten att söka efter en mening med livet och tro på att en högre makt har gett oss den meningen, ”är en av de viktigaste friheter en kvinna kan uppleva i ett samhälle där kulturella traditioner kan påtvinga henne en uppfattning av att vara mindre värd. Religionsfriheten är själva grunden till allt som kan kallas självbestämmande.”

”Religiöst tvång driver inte bara på det sociala våldet och fientligheterna, utan har också visat sig öka påtvingad migration”, sa äldste Holland. Han förklarade att många religiösa grupper i det förgångna som hade möjlighet till det valde emigration framför förföljelse, vilket även yazidierna och andra minoriteter som omges av konfliktområden i Mellanöstern i dag gör.

Äldste Holland pekade på forskning av forskare som ägnar sig åt religionsfriheten som visar att det finns ett inbördes förhållande mellan en hög nivå av religionsfrihet och färre utbrott av väpnade konflikter, bättre hälsonivåer och högre inkomster samt större utbildningsmöjligheter för kvinnor.

”Vi måste inse att en minskning av religiöst tvång, särskilt när detta tvång riktas mot minoriteter, är ytterligare en komponent av lösningen på påtvingad migration”, sa äldste Holland.

Äldste Holland citerade en rapport från brittiska överhusets speciella kommitté mot sexuellt våld under konflikter, med baronessan Nicholson som ordförande, som säger att om kvinnor inte involveras direkt i fredsförhandlingarna och i det efterföljande fredsarbetet, minskas i hög grad möjligheterna till ett bra resultat.

”Vi behöver denna mäktiga och unika kvinnokraft för det goda”, sa äldste Holland. ”Emma Nicholson är ett lysande exempel på detta självbestämmande som vi talar om. Hon har utfört ett Herkules-verk i lyftande av denna fråga, och vi står alla i tacksamhetsskuld till henne.”

År 2015 talade äldste Holland till en parlamentsgrupp med alla partier (APPG) om utrikesfrågor i brittiska överhuset på inbjudan av baronessan Nicholson. Där talade han om humanitär hjälp och religionens roll i lösandet av konflikter.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.