nyhetsartikel

Mormonkvinnor uppmanas att bygga på Kristi lära när Kvinnornas allmänna möte inleder generalkonferensen

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas ledare uppmanade mormonkvinnor att fokusera på Jesu Kristi lära när hundratusentals vuxna och unga kvinnor samt flickor från åtta års ålder kring hela världen samlades till generalkonferensens första möte. Kvinnornas allmänna möte under den 186:e halvårskonferensen avhölls lördagen den 24 september 2016 i konferenscentret i Salt Lake City. Mötet leddes av syster Linda K. Burton, Hjälpföreningens generalpresident.

”Fortsätt dagligen att fördjupa din kunskap om Jesu Kristi lära”, uppmanade syster Carole M. Stephens, första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap. Syster Stephens utgick i sitt tal från ett tal hållet av president Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum för ett år sedan med titeln ”En vädjan till mina systrar”.

Hon sa att Frälsaren kan ge ”bestående lättnad” från de sorger som orsakas av synd, stärka oss när vi upplever smärta orsakad av ”andras orättfärdiga handlingar” och ge tröst till dem som upplever ”katastrofer, mentala och fysiska sjukdomar, kronisk smärta och död”.

”Vår tro på Jesus Kristus gör att vi kan möta varje utmaning.”, betonade syster Stephens, som sa till kvinnorna att hon älskar att lära av dem medan hon reser runt hela världen. ”Det finns inget som går upp emot att vara arm i arm, ansikte mot ansikte och hjärta till hjärta med er.”

”Systrar, vi lever i svåra tider”, sa syster Bonnie L. Oscarson, Unga kvinnors generalpresident, som nämnde ”vår allt mer sekulariserade värld”.

Syster Oscarson fortsatte: ”Om rådande trender är en indikation, behöver vi vara förberedda för de stormar som ligger framför oss.”

Unga kvinnors ledare rådde kyrkans flickor och kvinnor att ”studera evangeliets grundläggande lärosatser och få ett orubbligt vittnesbörd om att de är sanna”. Hon nämnde också president Nelsons tal under oktoberkonferensen 2015. Han förutsade att angreppen mot kyrkan skulle fortsätta och att kvinnor behövde skaffa sig god förståelse av Kristi lära.

Syster Oscarson uppmanade kvinnor att studera Kristi försoning och undervisa sina familjer och andra om frälsningsplanen, att förstå behovet av lärans återställelse samt studera och förstå templets förrättningar och förbund eller löften som ges till Herren.

”Jag är orolig för att vi är så måna om att inte väcka anstöt att vi ibland helt och hållet undviker att undervisa om rätta principer”, sa ungdomsledaren. ”Om inte vi undervisar våra barn och ungdomar om sanna lärosatser, och gör det på ett tydligt sätt, så kommer världen att undervisa dem om Satans lögner.”

Syster Jean B. Bingham, första rådgivare i Primärföreningens generalpresidentskap, talade om ämnet människokärlek och kyrkans arbete med att hjälpa flyktingar i samhällen världen runt.

”När ni har delat er tid, era talanger och resurser har era – och flyktingarnas – hjärtan lättats”, sa syster Bingham. ”Byggandet av hopp och tro och ännu större kärlek mellan givare och mottagare är oundvikliga följder av sann människokärlek.”

”Vi fokuserar på Pinterest- eller Instagramversionen av livet, eller rycks med i skolans eller arbetets konkurrensfixering”, sa hon och uppmanade kvinnorna att använda positiva ord för att bygga upp andra.

”Vare sig vi är åtta eller hundraåtta, kan vi föra in evangeliets ljus i vår egen omgivning, om det så är en lägenhet i ett höghus på Manhattan, ett pålhus i Malaysia eller en jurta i Mongoliet”, tillade syster Bingham. ”Vi kan bestämma oss för att se det goda i andra och i våra omständigheter.”

Den avslutande talaren, president Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i första presidentskapet, tänkte tillbaka på de inflytelserika kvinnorna i sitt liv, däribland hans mormor, mor och hustru, medan han talade om trons kraft.

”Det som kanske gör mig mest ödmjuk är att veta att samma inflytande förekommer miljontals gånger i hela kyrkan genom de förmågor, de talanger, den intelligens och det vittnesbörd som kvinnor med tro som ni har”, sa president Uchtdorf.

”Ibland är det inte lätt att utveckla tro på andliga ting när vi lever i en fysisk värld. Men det är mödan värt eftersom trons kraft i våra liv kan vara djupgående”, sa han.

”Tro är tillit, att vi litar på att Gud ser det vi inte kan se och att han vet det vi inte vet”, sa president Uchtdorf, en läxa han lärde sig som pilot, då han behövde lita på sina instrument och flygledaren när han flög i tjock dimma eller moln.

President Uchtdorf berättade också om när två envisa missionärer knackade på dörren hemma hos hans hustru Harriet. Hon var då en ung flicka och bodde på översta våningen i ett fyravånings hyreshus i Frankfurt med sin mor och syster efter faderns död. ”Hur ofta har jag inte givit tack för att de fortsatte – ända till fjärde våningen, till sista dörren.”

Han avslutade: ”Gud belönar dem som uppriktigt söker honom, men den belöningen finns vanligtvis inte bakom den första dörren. Så fortsätt knacka. Ge inte upp. Sök Gud av hela hjärtat. Utöva tro. Vandra i rättfärdighet.”

För musiken stod en kör bestående av unga kvinnor från församlingar i Ogden, Huntsville och Morgan, Utah.

Kvinnornas allmänna möte är det första av sex möten under en generalkonferens. Det sändes direkt på många språk till sista dagars heligas möteshus, via television och radio samt över internet.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.