Pressmeddelande

Kyrkans ledare fördömer våld och laglöst beteende i orostider

Medlemmarna påminns om sina förbund och sitt heliga ansvar att följa Frälsaren

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/church-leaders-condemn-violence-and-lawless-behavior-during-times-of-unrest

Ett budskap från första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

De styrande principer som låter Guds barn vidmakthålla mänsklig värdighet och frihet tillhör hela mänskligheten. (Se Läran och förbunden 98:5.)

Vi ser med stor oro på de politiska och kulturella motsättningarna i USA och runt om i världen. Vi fördömer våld och laglöst beteende, bland annat våldet nyligen i Washington D.C. i USA och all antydan om ytterligare våld. Även om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga håller sig neutral vad gäller partipolitik påminner vi våra medlemmar att, oavsett politiska åsikter hos den enskilde, stå eniga i vår förpliktelse gentemot Frälsaren Jesus Kristus och hans lärdomar. Som hans efterföljare ska vi behandla varandra och alla Guds barn med respekt, värdighet och kärlek. Ingen politisk eller annan tillhörighet får vara viktigare än detta förbund och heliga ansvar.

Vi uppmanar alla människor att komma ihåg hur dyrbar och skör friheten och freden är. När USA:s medborgare nu ser fram emot installationen av en ny president uppmanar vi våra medlemmar att ära demokratiska institutioner och tillvägagångssätt samt att lyda, ära och upprätthålla lagen (se Trosartiklarna 1:12).

 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.