Pressmeddelande

En säker andlig grund i kristider

När Covid-19 härjar i Europa blir religiös tro alltmer relevant

Personliga och offentliga resurser ansträngs till gränsen under denna tid av utmaning och kris som orsakats av den rådande pandemin. Enskilda och familjer oroar sig för nära och käras hälsa och drabbas av betydande ekonomisk osäkerhet. Europeiska regeringar och välfärdssystem ställs inför svåra prövningar.

Ingen är immun mot svårigheter.

Men i en värld översvämmad av problem har värdet av ett religiöst liv förmodligen aldrig varit större. C. S. Lewis skrev: ”Jag tror på kristendomen så som jag tror på att solen går upp. Inte bara för att jag ser den, utan för att jag ser allting annat i dess ljus.”

Jesu Kristi ljus lyser upp våra personliga stigar, även om vi märker det först efter att vi tagit de första stegen. Den strålglansen kan också lyfta andras bördor och hjälper till att lysa upp deras liv. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga lär att vi bör sträva efter att följa i Frälsarens fotspår i våra dagliga liv och att förena oss med andra i att göra gott.

 

”Som kristna är tjänande det vi gör”, berättade biskop Paul Corre i en radiointervju på BBC efter att hans församling i Duston i Northampton i England samarbetat med lokalsamhället under december.

Församlingens hjälp till översvämningens offer i området omfattade att upprätta en covid-säker och lättillgänglig plats från vilken volontärer delade ut nödvändiga akutförnödenheter.

”Vid sådana här tillfällen…så har vi organisationen för att reagera snabbt och använda vår byggnad och våra nätverk för att gagna samhället”, tillade biskop Corre. ”Det har varit underbart att se så många människor bidra och komma samman.”

Många goda människor av alla trosuppfattningar, eller ingen, erbjuder sig att tjäna. För kristna är tjänande ett påbud från skrifterna och ett viktigt sätt varigenom vi visar vår hängivenhet till vår himmelske Fader. Profeten kung Benjamin i Mormons bok lärde att ”när ni är i era medmänniskors tjänst, är ni endast i er Guds tjänst” (Mosiah 2:17).

Tro tillför verkligt värde till samhället. Professor Craig Calhoun, tidigare rektor vid London School of Economics, noterade att religioner bidrar på ett viktigt sätt till samhället, ”eftersom de uppmuntrar sina medlemmar” och gör det, ”som samhällen och nätverk”, möjligt för dem att agera. [1] Dessutom kan religiösa grupper ”rikta både medlemmars och icke-medlemmars uppmärksamhet på viktiga aspekter och frågor” i en mängd olika ämnen så som ”moral angående ekonomi och migration, vikten av hövlighet och etik i media” och ”hur samhället fungerar”.

De praktiska och andliga fördelarna med ett liv fyllt av tro är omfattande. Vi växer personligen på vår andliga resa och vi hjälper andra på vägen. Profeten Joseph Smith sade: ”En man som är uppfylld av Guds kärlek nöjer sig inte med att vara till välsignelse enbart för sin familj, utan sträcker sig ut till hela världen, mån om att välsigna hela den mänskliga rasen.”

[1] Craig Calhoun, How Does Religion matter in Britain’s secular public square?, LSE BPP, 17 juni 2016, https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/how-does-religion-matter-in-britains-secular-public-sphere//

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.