Pressmeddelande

Generalkonferensen i april 2020 ’kommer att skilja sig från alla tidigare konferenser’  

 

Alla Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas medlemmar och vänner är inbjudna att delta i den 190:e årliga generalkonferensen. Första presidentskapet, medlemmarna i de tolv apostlarnas kvorum och andra ledare i kyrkan kommer att hålla inspirerande och vägledande tal. Medlemmar i kyrkan ser ivrigt fram emot den här konferensen på grund av ett tillkännagivande den nutida profeten president Russell M. Nelson gjorde i oktober förra året.

”År 2020 blir ett jubileumsår. Generalkonferensen i april nästa år kommer att skilja sig från alla tidigare konferenser. Under de kommande sex månaderna hoppas jag att varje medlem och varje familj förbereder sig för en unik konferens”, sa han.

President Nelson påminde lyssnarna om att det våren 2020 har gått 200 år sedan den första synen – ett himmelskt besök som medlemmarna tror att Joseph Smith upplevde. 

”Gud Fadern och hans älskade Son Jesus Kristus visade sig för Joseph, en fjortonårig ung man. Den händelsen blev början på återställelsen av Jesu Kristi evangelium i dess fullhet”, sa han.

Som en förberedelse för konferensen uppmanade president Nelson medlemmarna att läsa förstahandsskildringen av den första synen som återfinns i Den kostbara pärlan.

Han uppmuntrade också medlemmarna att begrunda frågor som ”Hur skulle mitt liv vara annorlunda om min kunskap från Mormons bok plötsligt togs bort?” eller ””Hur har de händelser som följde på den första synen gjort skillnad för mig och dem jag älskar?”

President Nelson framhöll att om människor kommer förberedda blir konferensen ”inte bara minnesvärd, den blir oförglömlig”.

Silke Stamminger från Büdingen i Tyskland har förberett sig genom att läsa redogörelsen för den första synen igen och bekanta sig mer med Joseph Smiths liv. Hon ser fram emot generalkonferensen nästa helg.

”Jag tycker alltid om att få höra vad profeterna har att säga oss. Det ger mig en känsla av trygghet att veta att vi har levande profeter som Herren talar med.”

Alvin Norin från Stockholm håller med.

”Det finns inget annat i den här världen som generalkonferensen. Jag tycker det är uppenbart att konferensen är för alla, inte bara för kyrkans medlemmar”, sa han.  ”Talen innehåller ofta intressanta berättelser och man undrar: vad är budskapet här? Och sedan visar det sig alltid att berättelserna innehåller djupa visdomar som vi kan lära oss.”

Vi är alla inbjudna att delta i konferensen. Mötena streamas direkt på JesuKristiKyrka.org lördagen den 4 april och söndagen den 5 april klockan 18:00 och 22:00 svensk tid. Ett ytterligare söndagsmöte för vuxna medlemmar från 11 år och uppåt börjar streamas klockan 02:00.  

Generalkonferensen översätts live till 74 språk. Delar av generalkonferensen översätts till totalt 93 språk.   

Generalkonferenstal i text- ljud- och videoformat erbjuds på flera olika kanaler för studier efter konferensen, som till exempel appen Evangeliebiblioteket, YouTube, generalkonferensdelen på JesuKristiKyrka.org samt kyrkans tidskrifter.

För att delta i samtal om generalkonferensen på Twitter, använd #GeneralConference eller talarnas rekommenderade hashtags, eller dela helt enkelt twitterinlägg, videor och bilder som läggs upp på @ChurchNewsroom.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.