Pressmeddelande

Första presidentskapet och apostlar över 70 år får covid-19-vaccinet

Kyrkan har hjälpt till att vaccinera nästan 117 miljoner människor sedan 2002

Åtta seniora ledare för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga fick sin första dos av ett covid-19-vaccin på tisdagsmorgonen i Salt Lake City. Dessa ledare är kvalificerade för vaccinet i Utah eftersom de är över 70 år. Sjukvårds- och räddningspersonal och andra prioriterade grupper i Utah har fått möjlighet att vaccineras under de senaste veckorna.

 

De som lät sig vaccineras var alla tre medlemmarna i första presidentskapet, fem medlemmar i de tolv apostlarnas kvorum samt de flesta av deras hustrur: President Russell M. Nelson och hans fru Wendy; president Dallin H. Oaks och hans fru Kristen; president Henry B. Eyring; president M. Russell Ballard; äldste Jeffrey R. Holland och hans fru Patricia; äldste Dieter F. Uchtdorf och hans fru Harriet; äldste Quentin L. Cook och hans fru Mary samt äldste D. Todd Christofferson och hans fru Kathy.

Uttalande av första presidentskapet om vaccinationer

Första presidentskapet gav följande uttalande i tisdags om vikten av vaccinationer mot sjukdomar som går att förebygga:

I generationer har Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga stöttat vaccinationer i ord och handling. Som en viktig del av vårt humanitära arbete har kyrkan finansierat, distribuerat och administrerat livräddande vaccin över hela världen. Vaccinationer har hjälpt till att stävja eller eliminera förödande smittsamma sjukdomar som polio, difteri, stelkramp, smittkoppor och mässling. Vaccinationer som administreras av kompetent medicinsk personal skyddar hälsan och räddar liv.

När den här pandemin spred sig över hela världen ställde kyrkan omedelbart in möten, stängde tempel och begränsade andra aktiviteter på grund av vår önskan att vara goda världsmedborgare och gör vår del för att bekämpa pandemin.

Nu utvecklas covid-19-vacciner som många har arbetat, bett och fastat för, och vissa erbjuds nu. Enligt hälsomyndighetens riktlinjer erbjöds vaccinationer först till sjukvårds- och räddningspersonal och andra prioriterade grupper. På grund av sin ålder välkomnar ledare i kyrkan över 70 års ålder nu möjligheten att låta sig vaccineras.

När lämpliga möjligheter blir tillgängliga uppmanar kyrkan sina medlemmar, anställda och missionärer att vara goda världsmedborgare och hjälpa till att stävja pandemin genom att skydda sig själva och andra genom att låta sig vaccineras. Enskilda ansvarar för sina egna beslut om vaccination. I det beslutet rekommenderar vi att de, där så är möjligt, rådgör med kunnig sjukvårdspersonal om sina personliga omständigheter och behov.

Kyrkans mångåriga stöd för vaccinationer

Jesu Kristi kyrka har erkänt vikten av vaccinationer under årtionden. ”Vi uppmanar medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att skydda sina barn genom vaccination”, sa första presidentskapet 1978.

Sedan 2002 har kyrkan genom sin hjälporganisation Latter-day Saint Charities hjälpt till att finansiera 168 projekt i 46 länder för att välsigna 116 819 870 personer. Latter-day Saint Charities ger ekonomiskt stöd till kända aktörer inom global vaccination för att upphandla och leverera vaccin, övervaka sjukdomar, agera vid utbrott, utbilda sjukvårdspersonal och utveckla program för eliminering och utrotning av sjukdomar. Detta har gett fler vaccinerade barn och färre förlorade liv på grund av mässling, röda hund, stelkramp hos mödrar och nyfödda, polio, diarré, lunginflammation och gula febern.

Viktiga framgångar på senare tid omfattar eliminering av sjukdomar i hela Afrika. Under 2019 hjälpte Latter-day Saint Charities med partner som UNICEF USA och Kiwanis International till att eliminera stelkramp hos mödrar och nyfödda i Tchad och Demokratiska republiken Kongo. I slutet av förra året, tack vare UNICEF och partner som Latter-day Saint Charities, utrotade Afrika vilt poliovirus. Och vid en mässlingsepidemi i Tchad under 2019 hjälpte UNICEF och dess partner till att på en vecka vaccinera 653 535 barn i åldrarna sex månader till nio år.

”Jag är glad att det nu är vår tur att få vaccineras”, sa president Oaks på tisdagsmorgonen. ”Vi är mycket hoppfulla att den allmänna vaccinationen av befolkningen hjälper oss att ta oss förbi denna hemska pandemi. Det är hoppfullt, som ljuset i slutet av tunneln. Det finns en lättnad och uppskattning gentemot dem som har uppfunnit vaccinet och dem som gjort det allmänt tillgängligt genom ett förnuftigt prioriteringssystem.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.