Ämne

Söndagsskolans presidentskap

Alla medlemmar i kyrkan tolv år och äldre uppmuntras att delta i söndagsskolans klasser, vilka hålls två gånger i månaden under gudstjänstens regelbundna möten. Syftet med söndagsskolan är att undervisa om Jesu Kristi evangelium och stärka individen och familjen.

Kyrkans första presidentskap kallar tre män att utgöra Söndagsskolans generalpresidentskap. Under ledning av första presidentskapet och de tolvs apostlarnas kvorum ger medlemmarna i Söndagsskolans generalpresidentskap råd i angelägenheter som rör Söndagsskolan.

Den nuvarande generalpresidenten för Söndagsskolan är Mark L. Pace och hans rådgivare är Milton Camargo och Jan E. Newman.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.