Ämne

Familjen

  • Principen om en enad familj som lever och utvecklas för evigt tillhör själva kärnan i de sista dagars heligas lära. Genom sina föräldrars ledning utvecklar barnen dygder som kärlek, tillit, lojalitet, samarbetsvilja och tjänande.
  • Kyrkan lär att ett äktenskap som ingås i ett av kyrkans tempel inte upphör att gälla vid döden, så länge som paret fortsätter vara trofasta de löften de ingick i templet. Istället fortsätter familjerelationen bortom graven och enskilda familjemedlemmar kan utvecklas i all evighet.
  • År 1995 utfärdade första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum — kyrkans två högsta styrande organ — ett tillkännagivande som förklarade familjens gudomliga natur och hur familjerelationer bör skötas och vårdas. (Läs ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”.)
  • År 1915 inrättade kyrkans ledare ett program som uppmanar föräldrar att samla sin familj en gång i veckan under en kväll som enbart ägnas åt familjen. Familjens hemafton är en stund då föräldrar kan undervisa barnen om evangeliets principer. En familjehemafton innehåller vanligtvis en bön, en sång, en kort lektion, en aktivitet och förfriskningar. Lektionerna hålls av föräldrarna och ibland av barnen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.