Ämne

Familjens hemafton

 

Sedan 1915 har familjens hemaftonsprogram, inrättat av kyrkans ledare, uppmuntrat föräldrar att bygga upp och stärka familjerelationerna. I dag hålls ”familjens hemafton” vanligtvis varje måndagskväll.

  • Hemaftonen brukar inledas och avslutas med bön och innehåller vanligtvis sång, skriftläsning, en kort lektion om ett religiöst eller praktiskt ämne och förfriskningar. Eller så kan familjen i stället för en lektion utföra ett tjänandeprojekt eller göra någon aktivitet tillsammans. Familjens hemafton är tänkt att omfatta alla familjemedlemmarna.
  • Kyrkan tillhandahåller material, lektionsutkast och -förslag för att hjälpa familjer oavsett trossamfund att planera och ha denna stund tillsammans varje vecka.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.