Ämne

FamilySearch

FamilySearch är den största släktforskningsorganisationen i världen. Sedan 1894 har FamilySearch samarbetat med arkiv, bibliotek och kyrkor i över 100 länder för att göra det möjligt för människor att hitta sina förfäder på ett ekonomiskt sätt.

Över tre miljoner människor använder FamilySearch uppteckningar, resurser och tjänster för att lära sig mer om sin släkthistoria. Dessa uppteckningar och tjänster finns tillgängliga på internet på FamilySearch.org eller på över 4 600 släktforskningscentrer i 126 länder, bland annat det välkända Släkthistoriska biblioteket i Salt Lake City i Utah.

FamilySearch är en tjänst som tillhandahålls av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. FamilySearch strävan att hjälpa människor få kännedom om sina förfäder grundar sig i mormonernas tro på att familjen är avsedd att vara det centrala i vårt liv och att familjerelationen är menad att fortsätta efter detta liv. Eftersom intresset för släkthistoria inte begränsas av kultur, etnisk tillhörighet eller religiös tro är FamilySearch resurser tillgängliga för alla som vill lära sig mer om sin familj och sitt arv, från kyrkböcker i Europa till muntliga berättelser i Afrika.

FamilySearch är en ideell organisation och är beroende av det stöd de får från volontärer runt om i världen. Dessa volontärer hjälper till genom att indexera uppteckningar, ge personlig hjälp och dela med sig av sin släktforskning.

FamilySearch erbjuder personlig hjälp till både erfarna släkthistoriker och de som bara påbörjat sin genealogiska resa. Den hjälpen är tillgänglig via nätverken i släktforskningscentren, via FamilySearch Support på support@familysearch.org eller 1-800-406-1830 i Förenta staterna och Kanada. 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.