Ledarskap och organisation

Första presidentskapet

Första presidentskapet är kyrkans högsta styrande organ. Dess medlemmar är särskilda vittnen om Jesus Kristus, kallade att undervisa och vittna om honom i hela världen.

De tolvs kvorum

De tolv apostlarnas kvorum är kyrkans näst högsta styrande organ. Dess medlemmar reser världen över som särskilda vittnen om Kristus och verkar under ledning av första presidentskapet.

Presidentskapet för området Europa

Administrationen av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga underlättas av att världen har indelats i geografiska områden. I Förenta staterna och Kanada sköts varje område av en medlem i presidentskapet för de sjuttios kvorum som arbetar utifrån Salt Lake City i Utah. Andra områden sköts av en områdespresident och hans två rådgivare, som vanligtvis är medlemmar i de sjuttios kvorum och bor i sitt tilldelade område.