Ledares biografi

Äldste Dieter F. Uchtdorf

Äldste Dieter F. Uchtdorf inröstades som medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 2 oktober 2004. Han kallades som andre rådgivare i kyrkans första presidentskap den 3 februari 2008 och verkade i det ämbetet fram till januari 2018. Han har verkat som generalauktoritet sedan april 1994.

Äldste Uchtdorf föddes den 6 november 1940 i dåvarande Mährisch-Ostrau i Tjeckoslovakien som son till Karl Albert och Hildegard Else Opelt Uchtdorf. År 1947 blev hans familj medlemmar i kyrkan i Zwickau i Tyskland. De flydde till Frankfurt/Main 1952 där han utbildade sig till ingenjör. År 1959 anslöt han sig tyska luftvapnet och verkade som stridspilot i sex år.

År 1965 började äldste Uchtdorf arbeta på Lufthansa som pilot. Från 1970 till 1996 flög han som kapten för B737, Airbus, DC10 och B747. Medan han också arbetade med utbildning och översyn fick han flera chefspositioner. Han var till exempel chefspilot för B737, chef för Lufthansas pilotutbildning i Arizona, chef för förarkabinspersonal och slutligen vicepresident för Flight Operations och Lufthansas chefspilot. Han var också ordförande för flygverksamhetskommittén vid International Air Transport Association.

Dieter Uchtdorf och Harriet Reich gifte sig 1962. De har två barn och sex barnbarn. I och med kallelsen som apostel lämnade paret Uchtdorf sitt hemland och bor nu permanent i Förenta staterna.

Dieter och Harriet Uchtdorf tycker om utomhusaktiviteter och konst och är gladast när de är tillsammans med sina barn och barnbarn.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.