Inblickar

Generalkonferenser förenar medlemmar och ledare från hela världen

Den 184:e generalkonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som hålls den 4-5 oktober 2014, förenar över 15 miljoner medlemmar i kyrkan världen över när de samlas för att lyssna till sina ledare.

Kyrkans medlemmar får möjlighet att lyssna på tal av generalauktoriteter och biorganisationsledare från hela världen. Liksom kyrkans medlemmar kommer dessa ledare från olika länder. Det finns åtta generalauktoriteter från området Europa.

President Dieter F. Uchtdorf växte upp i Tyskland och ordinerades till de tolv apostlarnas kvorum 2004. Han kallades senare som andre rådgivare i första presidentskapet av president Thomas S. Monson 2008. Han verkade både i de sjuttios första och andra kvorum samt i presidentskapet för de sjuttios kvorum

Biskop Gérald Caussé är född i Bordeaux, Frankrike och kallades till de sjuttios första kvorum 2008. 2012 kallades han att verka som förste rådgivare till presiderande biskopen Gary E. Stevenson. 

Äldste José A. Teixeira är född i Vila Real, Portugal och verkar för närvarande som president för området Europa. Tidigare verkade han som missionspresident för Brasilienmissionen Sao Paulo syd innan han inröstades till de sjuttios första kvorum 2008. Han har också verkat som områdessjuttio i området Europa Väst.

Äldste Patrick Kearon är född i Carlisle, England. Innan han kallades till de sjuttios första kvorum 2010 verkade han som områdessjuttio i området Europa Väst. Idag verkar han som förste rådgivare till äldste Teixeira i presidentskapet för området Europa.

Äldste David S. Baxter är född i Stirling, Skottland. Han verkade som områdessjuttio innan han kallades som medlem i de sjuttios första kvorum 2006.

Äldste Jörg Klebingat är född i Zweibrücken, Tyskland. Innan han kallades som medlem i de sjuttios första kvorum i april 2014, verkade han som missionspresident för Ukrainamissionen Kiev. 

Äldste Erich W. Kopischke är född i Elmshorn, Tyskland. Han verkade som skolchef inom Kyrkans utbildningsverksamhet i Tyskland, president för Tysklandmissionen Berlin och områdessjuttio innan han inröstades som medlem i de sjuttios första kvorum 2007.

Äldste Francisco J. Viñas är född i Sevilla, Spanien. Han kallades som medlem i de sjuttios andra kvorum 1996 och sedan som medlem i de sjuttios första kvorum 1998. Äldste Viñas har verkat som skolchef inom Kyrkans utbildningsverksamhet för Uruguay och Spanien, missionspresident för Argentinamissionen Salta och områdessjuttio. 

Äldste Per G. Malm är född i Jönköping. Innan äldste Malm kallades till de sjuttios andra kvorum 2010 verkade han som områdessjuttio i Europaområdet och som president för Norgemissionen Oslo. 

För ett år sedan, under den 183:e halvårskonferensen i oktober 2013, höll biskop Gérald Caussé, förste rådgivare i presiderande biskopsrådet, ett tal till sista dagars heliga från hela världen med titeln ”Ni är inte längre främlingar”. Biskop Caussé talade om hur hans ämbete som generalauktoritet hjälpte honom och hans familj att uppskatta ”enigheten bland Guds folk över hela jorden”. 

”Mitt ämbete har tagit mig till många länder och gett mig den underbara förmånen att presidera vid många möten.   När jag tittar ut över de olika församlingarna ser jag ofta medlemmar som representerar många länder, språk och kulturer. En härlig aspekt av vår evangelieutdelning är att den inte är begränsad till ett geografiskt område eller en grupp nationer. Den är global och universell”, säger biskop Caussé. 

Kyrkan har över femton miljoner medlemmar världen över. 8,6 miljoner av dem bor utanför Förenta staterna och en halv miljon medlemmar bor i Europa. 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.