Pressmeddelande

Undantag till klädnormer tillkännagivna för unga manliga missionärer

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har tillkännagivit undantag till klädnormerna för unga män som tjänar som missionärer.

Undantagen, som godkänts av första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum, ger områdespresidentskap möjlighet att anpassa missionärernas klädsel på vissa platser för att förbättra missionärernas värdighet, trygghet, effektivitet, tillgänglighet och kulturella flexibilitet samtidigt som de på lämpligt sätt representerar Herren och hans kyrka.

”Missionärernas klädsel har med tiden regelbundet anpassats enligt plats, stil och sed”, säger äldste Dieter F. Uchtdorf, medlem i de tolv apostlarnas kvorum och ordförande för verkställande missionsrådet. ”Dessa undantag är en fortsättning på den processen. I alla våra bedömningar tänker vi först och främst på missionärernas kallelse att representera Jesus Kristus, deras hälsa och säkerhet och kulturen på de platser där de tjänar.”

I de uppdaterade klädnormerna betonas åter missionärernas standardklädsel, som innebär en vit skjorta och slips samt, i vissa områden, kavaj. Dessutom får unga män (som vanligtvis kallas äldster) möjlighet att bära en vit eller enfärgad blå skjorta med eller utan slips. Dessa undantag fastställs av områdespresidentskapen, och missionärerna meddelas av sin missionspresident om dessa undantag gäller det område där de verkar.

Alla äldster fortsätter bära vit skjorta och slips och, i vissa områden, kavaj när de besöker templet, söndagens gudstjänster, ledarskaps- och zonkonferenser, missionärsskolan, dopgudstjänster och andra möten i kyrkan.

”Missionärernas klädsel kommer alltid att vara värdig, respektfull och tillgänglig medan missionärerna uppfyller sitt syfte – att undervisa människor om Jesu Kristi evangelium”, säger äldste Uchtdorf. Detta tillkännagivande följer på den anpassning av klädnormer som gjordes i december 2018 för unga kvinnor som tjänar som missionärer.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.