Bildpresentation

Invigning av templet i Paris

Det första templet i Frankrike är det 156e i världen

President Henry B Eyring, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, invigde Paristemplet söndagen den 21 maj 2017. 

Före invigningen utförde president Eyring hörnstensceremonin som visar att konstruktionen är färdig och att templet är redo att invigas.

Förutom äldste Eyring närvarade bl a äldste Neil L Andersen i de tolv apostlarnas kvorum, äldste Larry Wilson, chef för kyrkans Temple Department, äldste Paul V Johnson, president för kyrkans Europaområde samt Gerald Caussé, kyrkans presiderande biskop.

 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.