Pressmeddelande

Kyrkan ger uppdatering om president Monson

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga gjorde följande uttalande tisdagen den 23 maj:

På grund av de begränsningar som president Monsons ålder medför närvarar han inte längre regelbundet vid möten på kyrkans kontor. Han kommunicerar och rådslår med sina rådgivare om frågor när så behövs. President Monson är tacksam över att första presidentskapets och de tolv apostlarnas kvorums arbete fortsätter utan avbrott. Han uppskattar kyrkans medlemmars böner och stöd.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.