Pressmeddelande

Första presidentskapet tillkännager att tempel öppnas på nytt i begränsad skala

Kyrkans ledare uttrycker tacksamhet och betonar försiktighet, säkerhet och visdom under den fasindelade återöppningen

I ett brev till alla kyrkans medlemmar uttryckte första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga sin tacksamhet för alla ansträngningar som gjorts av dem som arbetat för att motverka den globala covid-19-pandemin.

”Med djup tacksamhet till vår himmelske Fader för att han hört våra böner har vi glädjen att tillkännage att templen med försiktighet ska öppnas på nytt i olika faser”, sa första presidentskapet. ”Med början måndagen den 11 maj 2020 kommer förrättningen besegling (för levande) av man och hustru att utföras i en del tempel för medlemmar som tidigare har tagit emot sin begåvning.

Beseglingar i en del tempel

I första fasen av öppningen av tempel återupptagandet av tempelverksamheten begränsas tempelförrättningarna till beseglingar (vigslar för levande) av man och hustru, för medlemmar som redan har tagit emot sin begåvning. Detta påbörjas i en del tempel i Idaho och Utah (USA) och i Tyskland och Sverige (se listan i slutet av artikeln över tempel som öppnas). Varje tempels aktuella status visas på motsvarande sida på Temples.ChurchofJesusChrist.org.

Beseglingarna äger rum måndag till lördag, endast vid förbokade tillfällen, och begränsas inledningsvis till en beseglingsceremoni eller familj åt gången i templet. När bokningen görs bekräftar personal att paret bor inom det godkända geografiska området för att kunna ta emot förrättningar i det templet. Alla direktiv från myndigheter och sjukvård observeras, inklusive restriktioner gällande resor, bland annat över statsgränser och andra regionala gränser, samt användande av sådan säkerhetsutrustning som munskydd.

För dessa beseglingsförrättningar för levande har templen ett mycket begränsat antal anställda tillgängliga i templet – så få som två eller tre personer. Varje brud, brudgum och deras begränsade antal gäster välkomnas vid templets dörr och ledsagas till beseglingsrummet. Bruden och brudgummen inbjuds att komma till templet klädda i de vanliga vita byxorna, vit skjorta och vit slips (för män) och vit klänning (för kvinnor). De klär sig sedan i ceremoniell klädsel i templet.

Antalet deltagare vid varje besegling begränsas till bruden, brudgummen och ett begränsat antal gäster enligt de instruktioner som ges vid bokningen. Enbart de som är vid god hälsa och inte har några symptom på covid-19 får komma till templet. Beseglingsrummet och andra rum i templet städas och desinficeras grundligt efter varje ceremoni.

Templen öppnas i olika faser

Templen öppnas på nytt på ett försiktigt och noga planerat och samordnat sätt, baserat på lokala statliga restriktioner och efter Tempelavdelningens godkännande. De fyra faserna i öppnandet av templen är utformade för att minimera risktagande, tillgodose templets efterfrågan och kapacitet, samt följa relevanta hälsorestriktioner i tempeldistriktet.

Fas 1: Öppet enbart för beseglingar för levande i begränsad omfattning

 • Utför enbart beseglingar för levande medlemmar som har tagit emot sin begåvning, enligt strikta riktlinjer och säkerhetsåtgärder

Fas 2: Öppet enbart för alla förrättningar för levande

 • Utför alla tempelförrättningar för levande personer
 • Gästhem, kläduthyrning och matsal hålls fortsatt stängda

Fas 3: Öppet för alla förrättningar i begränsad omfattning

 • Fortsätter att tillhandahålla förrättningar för levande personer
 • Tillhandahåller ställföreträdande förrättningar för förfäder i begränsad omfattning
 • Gästhem, kläduthyrning och matsal öppnas efter behov

Fas 4: Öppet för full verksamhet

 • All reguljär tempelverksamhet återupptas

Enligt Tempelavdelningens instruktioner öppnas andra tempel på nytt baserat på direktiv från lokala myndigheter och sjukvård. De följer samma tillvägagångssätt i faser och börjar med beseglingar (för levande) av man och hustru vid förbokade tillfällen.

Förrättningsprioritet

För nuvarande planerade förrättningar för levande kontaktas medlemmar av tempelanställda för bekräftelse av bokningen eller ombokning. Prioritet vid bokning av förrättningar ges sedan åt medlemmar som har avbokat förrättningar på grund av att templet stängdes. Medlemmar i den situationen bör ringa templet och boka en förrättning. Lägsta prioritet ges till nya bokningar.

Information om specifika tempel

Medlemmar kan se statusen för öppning gällande sitt tempel och eventuella begränsningar genom att gå till Temples.ChurchofJesusChrist.org. Tempelpresidenter kommer också att arbeta med områdessjuttio för att delge information om öppningsstatusen för sitt tilldelade tempel.

Säkerhet

Förutom de tillvägagångssätt som angetts ovan vidtar varje tempelpresidentskap ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda tempeltjänare och besökare. Det innebär till exempel att besökare får använda egna munskydd och handskar, att handsprit finns tillgänglig på flera platser i templet och att besökare uppmuntras att tvätta händerna ofta och iaktta lämplig social distansering. Alla som tjänar i templet gör så på frivillig basis. Anpassningar görs gällande verksamhetsscheman, sittarrangemang och templets fastigheter för att ytterligare öka säkerheten.

Första presidentskapet avslutade sitt brev med ett uttryck för hopp och en begäran: ”Vi ber om er fortsatta tro och era böner om att denna pandemi och dess eftereffekter må komma till ända. Vi ser fram emot dagen när vi åter till fullo har full verksamhet i våra tempel, enheter och i vårt missionsarbete.”

Tempelstatus

Följande tempel påbörjar verksamheten i fas 1 den 11 maj 2020*:

 • Boise tempel, Idaho, USA
 • Bountifuls tempel, Utah, USA
 • Brigham City tempel, Utah, USA
 • Cedar City tempel, Utah, USA
 • Frankfurts tempel, Tyskland
 • Freibergs tempel, Tyskland
 • Idaho Falls tempel, Idaho, USA
 • Köpenhamns tempel, Danmark (fr o m 18 maj)
 • Logans tempel, Utah, USA
 • Manti tempel, Utah, USA
 • Monticello tempel, Utah, USA
 • Ogdens tempel, Utah, USA
 • Oquirrh Mountains tempel, Utah, USA
 • Paysons tempel, Utah, USA
 • Provo centrala tempel, Utah, USA
 • Provo tempel, Utah, USA
 • Stockholms tempel, Sverige
 • Twin Falls tempel, Idaho, USA

*I en del tempel i Idaho och Utah utförs för närvarande årligt underhållsarbete och de öppnas när arbetet är klart.

            

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.