Pressmeddelande

Så här återintegrerar kyrkan verksamheten allteftersom covid-19-restriktionerna dras tillbaka

Kyrkan fortsätter att noggrant följa utvecklingen

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga följer råden från myndigheter och sjukvård runtom i världen i en stegvis återgång till den normala verksamhet som ställts in på grund av covid-19.

Kyrkan vidtar åtgärder i alla delar av världen med stor försiktighet och följer alltid strikt myndigheters anvisningar för att förhindra spridning av pandemin. ”Er säkerhet och välfärd ligger oss som alltid närmast hjärtat”, sa kyrkans profet och president Russell M. Nelson den 6 maj 2020.

Inom vilka verksamheter i kyrkan har man påbörjat återintegrering?

 • Missionsarbete
  Processen att förflytta missionärer till missioner i deras hemländer har inletts, och de har börjat få sina nya uppdrag.
 • Tempeltjänst
  Tempel har börjat öppnas på nytt i olika faser. Se även status för varje tempel.

Och vilka verksamheter är fortfarande tillfälligt inställda, senarelagda eller stängda för allmänheten?

 • Kyrkans distributionsfilialer
 • Kyrkans utbildningsverksamhet
 • Kyrkans historiska platser
 • Deseret Industries-butiker
 • Skådespel (2020 års skådespel inställda)
 • RootsTech London (2020 års konferens inställd)
 • Sakramentsmöten och stavskonferenser
 • Temple Square
 • The Tabernacle Choir at Temple Square (2020 års turné ”Heritage Tour” i Europa flyttad till 2021) och utsändningarna med kören varje vecka är stängda för allmänheten
 • Läger, konferenser och hajker för ungdomar

Kyrkans distributionsfilialer (uppdaterat 10 april)

Försäljningen av templets nya ceremoniella kläder som ursprungligen var planerad att påbörjas den 31 mars 2020 har senarelagts på grund av pandemin. Kyrkan kommer att göra de nya ceremoniella kläderna tillgängliga genom internetbutiken och vissa fysiska butiker vid ett senare datum.

De flesta distributionsfilialer är stängda. Följande distributionscenter i området Europa fortsätter att hållas öppna där myndigheterna inte har covid-19-restriktioner för detta.

 • Praia, Kap Verde

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.