Ämne

Unga mäns presidentskap

Unga mäns generalpresidentskap verkar under ledning av kyrkans första presidentskap för att tillse aktiviteterna för kyrkans unga män mellan 12 och 18 år. Nuvarande generalpresidentskap består av David L. Beck, president, Larry M. Gibson, förste rådgivare, samt Adrián Ochoa, andre rådgivare. De har verkat sedan april 2009.

Unga mäns organisation verkar för att öka varje ung mans tillväxt och utveckling genom undervisning, aktiviteter och gemensamma aktiviteter för aronska prästadömet och Unga kvinnor. Unga mäns organisation stärker arbetet som aronska prästadömet utför i församlingen och stöder föräldrar och hem. Unga mäns ledare hjälper de unga männen att utföra aronska prästadömets syfte.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.