Ämne

Tionde

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga utövar tiondets bibliska princip genom att donera tio procent av sin inkomst till kyrkan.

Tionde har varit känt sedan Gamla testamentets tid. Det står till exempel i Första Moseboken 14:17-20 att Abraham betalade tionde till Melkisedek. I dag används tiondemedlen för flera syften, bland annat humanitärt arbete och uppförandet av möteshus och tempel. Tiondemedel betalar också för kyrkans driftskostnader och bidrar till att bekosta missions-, utbildnings- och släkthistoriska program.

Sista dagars heliga ger sin tiondedonation till lokala ledare. Dessa lokala ledare skickar pengarna till kyrkans huvudkontor i Salt Lake City i Utah, där en kommitté avgör hur pengarna ska spenderas. Detta råd utgörs av första presidentskapet, de tolv apostlarnas kvorum och presiderande biskopsrådet.

Som medlemmar i många andra trossamfund tror sista dagars heliga att när de betalar tionde så visar de sin tacksamhet till Gud och att det leder till både andliga och timliga välsignelser.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.