Ämne

Presiderande biskopsrådet

Det presiderande biskopsrådet består av tre män, den presiderande biskopen och hans två rådgivare, som utgör ett av de presiderande råden i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Dessa generalauktoriteter, som alla bär biskopens ämbete, verkar i sin position under direkt ledning av första presidentskapet. Sedan det organiserades har det presiderande biskopsrådet haft ansvar för mycket av kyrkans timliga verksamhet. De arbetar bland annat med att ta emot, dela ut och redovisa för medlemmarnas tionde, offergåvor och bidrag; tillsyn av program som hjälper de fattiga och behövande; utformning, byggnation och underhåll av möteshus; samt revision och överflyttning av medlemsuppteckningar. Män som kallats som presiderande biskop har varit kända både för deras affärs- och förvaltningsförmåga och deras religiösa engagemang.

Biskop Gérald Caussé är kyrkans nuvarande presiderande biskop och hans rådgivare är biskop Dean M. Davies och biskop W. Christopher Waddell.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.